Rab registrering

RAB-registrering - Din sikkerhed.

Medlem af Danske Akupunktører (brancheforening for højtuddannede akupunktører), som du kan læse mere om her:   

Anja Larsen  har naturligvis tavshedspligt, og alle data opbevares efter gældende regler.


Din akupunktør er RAB godkendt

RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en ny beskyttet titel der kun må bruges af behandlere der lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis.


RAB er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet


Alternative behandlere kan nu med godkendelse fra deres brancheforening kalde sig Registreret Alternativ Behandler (RAB). Registreringen kræver 660 timers undervisningstimer samt kendskab til psykologi og etiske retningslinjer. Registreringen skal give forbrugerne et bedre overblik samt bedre mulighed for at klage". (Politiken)Hvad betyder RAB ordningen for dig som kunde?

Formålet med loven er at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling.


For at blive registreret alternativ behandler (RAB’er), skal behandleren være medlem af en godkendt registreringsansvarlig brancheforening og opfylde en række krav til uddannelse og god klinisk praksis.


Det er Sundhedsstyrelsen, der godkender de registreringsansvarlige brancheforeninger.


Loven giver brugerne mulighed for at klage over RAB’eren. Hvis brugeren får medhold i klagen, kan behandleren straffes med en påtale, en bøde eller en fratagelse af sin registrering og eksklusion af den registreringsansvarlige forening.


På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk kan du se, hvilke brancheforeninger, der er godkendt som registreringsansvarlige og dermed har lov til at registrere deres behandlere.


Du kan også se, hvilke specifikke krav om uddannelse og god klinisk praksis foreningen stiller til sine registrerede behandlere – ligesom du her kan finde en liste over behandlerne.Bliv gravid nu | Sundhedscenteret Bækkeskovvej 4 |2665 Vallensbæk Strand | info@blivgravidnu.dk | Tlf. 29918876 | Cvr. 25043782